Óvodai Szülői Igazolás Minta

  Az óvodai szülői
igazolás minta olyan dokumentum, amelyet az óvodai intézmények használnak a
gyerekek hiányzásainak igazolására. Fontos, hogy a szülők időben és helyesen
adják le ezt az igazolást, hiszen ezáltal nem csak a gyermekük hiányzása lesz
jogosított, de az óvoda is pontos nyilvántartást vezethet a hiányzó
gyermekekről. A szülői igazolás mintája általában tartalmazza a gyermek
nevét, az óvoda nevét és címét, valamint az igazolás kiállításának dátumát.
Emellett szerepel benne az ok, ami miatt a gyermek hiányzik az óvodából (pl.
betegség, orvosi vizsgálat stb.), valamint az igazolást kiállító szülő
aláírása. Fontos tudni, hogy az óvodai szülői igazolásnak hivatalosnak kell
lennie, tehát nem elegendő csak egy egyszerű cetlit írni arról, hogy miért
hiányzik a gyermek az óvodából. Az okiratnak tartalmaznia kell a fent
említett információkat és hiteles aláírást is. Egyes esetekben az óvodai
szülői igazolást orvosi igazolással is fel kell vértezni, például ha hosszabb
időre van szükség a gyermek otthon tartására betegség miatt. Ebben az esetben
a szülőnek mindkét dokumentumot be kell adnia az óvodának. Összességében
elmondható, hogy az óvodai szülői igazolás fontos dokumentum mind a gyerek
hiányzásainak jogosítására, mind az óvoda pontos nyilvántartásának
fenntartására. Érdemes időben és helyesen kitölteni ezt az okiratot, hogy ne
legyen probléma a jövőben sem semmilyen adminisztratív ügyintézés során.