Szülői Igazolás Óvodába

  A Szülői Igazolás
Óvodába fontos dokumentum, amelyet az óvodai beiratkozáshoz szükséges
benyújtani. A szülői igazolásban a gyermeket nevelő szülő(k) vállalja(ák),
hogy az óvoda által előírt szabályokat és kötelezettségeket betartják. Az
igazolásban szerepelni szokott a gyermek neve, születési adatai, valamint az
igazoló neve, aláírása és dátuma. Ezen kívül általában azt is tartalmazza,
hogy a gyermek jogosult az óvodai foglalkozásokon részt venni, és hogy a szülő(k)
tudomásul veszik az óvoda belső rendjét és szabályait. Fontos, hogy a szülők
gondosan olvassák és értsék meg az igazolás tartalmát, valamint csak akkor
írják alá, ha valóban vállalják annak tartalmát. Az igazolás hiányában az
óvoda jogosult elutasítani a gyermek beiratkozását. Ezért érdemes időben
gondoskodni a szülői igazolás elkészítéséről és benyújtásáról, hogy ne legyen
semmiféle akadály az óvodai beiratkozás során. Ne feledjük, hogy az óvoda egy
fontos lépés a gyermek fejlődése szempontjából, így fontos, hogy minden
feltétel teljesüljön annak érdekében, hogy a csemeténk zavartalanul részt
vehessen az óvodai életben.