Szeretetnyelv Fajtái

  A szeretetnyelvek
elmélete Gary Chapman pszichológus nevéhez fűződik, aki szerint mindenkinek
van egy sajátos módszere arra, hogyan adja és fogadja a szeretetet. Az öt
alapvető szeretetnyelv: az elismerő szavak, az együtt töltött minőségi idő,
az ajándékozás, a segítő tettek és a testi érintés. Az elismerő szavak
azoknak fontosak, akiknek ez a fajta pozitív visszajelzés jelenti a
legnagyobb boldogságot. Ők érzik magukat a legjobban akkor, ha valaki dicséri
őket vagy kedves szavakat mond nekik. Az együtt töltött minőségi idő kedvelői
azt érzik magukat a leginkább szeretettnek, ha valaki kizárólag rájuk
koncentrál és teljes figyelmét nekik szenteli egy közös program során. Az
ajándékozás fontos azoknak, akik számára a fizikai tárgyak jelentenek igazi
értéket és örömöt. Ők kifejezetten boldogok lesznek, ha valaki meglepi őket
egy apró ajándékkal. A segítő tettek szeretete azoknak fontos, akik szívesen
segítenek másokon és ugyanúgy örülnek annak, ha más is segít nekik valamilyen
módon. Végül, de nem utolsósorban a testi érintés nyelve jelenthet igazi
boldogságot azoknak, akiknek ez a fizikai közeledés jelenti a legnagyobb
intimitást és szeretet megnyilvánulást. Fontos megérteni és elfogadni mások
szeretetnyelvét is, hiszen így könnyebben tudjuk kifejezni irántuk érzett
szeretetünket. Érdemes figyelni arra, hogy melyik nyelv jelenti leginkább a
másik számára az igazi boldogságot, így erősíthetjük kapcsolatainkat és még
közelebb kerülhetünk egymáshoz.