Ki Lehet Szabadkőműves

  A szabadkőművesség
egy titkos társaság, melynek tagjai különböző kezdeményezési fokozatokon
keresztül lépnek be a szervezetbe. A szabadkőművesek hagyományosan olyan
értékeket vallanak, mint a testvériség, a erkölcsi tisztesség és az
önmegvalósítás. 1. Kezdetben a jelentkezők általában ismerősök vagy meghívott
tagok ajánlására kerülhetnek be a szabadkőművesek közösségébe. 2. A
kezdeményezési folyamat során a tagok különböző rítusokon és szertartásokon
vesznek részt, melyek segítenek megérteni és elfogadni a szabadkőművesség
alapelveit. 3. A szabadkőművesség legfőbb célja az egyén fejlődése és
erkölcsi tökéletesedése, valamint a társadalom javát szolgáló tevékenységek
támogatása. Fontos megjegyezni, hogy a szabadkőművesség nem politikai vagy
vallási mozgalom, és semmilyen negatív tevékenységet nem folytatnak a tagjai.
Az eszmecserék és az együttműködés fontos részei a szabadkőműves közösségnek,
amelyek segítségével az egyén képes fejlődni és jobbá válni. Összességében
tehát a szabadkőművesség egy titokzatos, de értékes közösség, mely az egyén
fejlődését és az erkölcsi értékek tiszteletét helyezi előtérbe. Aki nyitott
erre az élményre, az biztosan sok új ismeretre és tapasztalatra tehet szert a
szabadkőművesség által.